FANDOM


założyciel o. Piotr (Maria Józef) Coudrin SSCC


ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI ORAZ WIECZYSTEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OŁTARZA (SSCC)

Zgromadzenie zkonne zostało założone we Francji na przełomie XVIII i XIX wieku przez ks. Piotra Coudrin i Henrykę Aymer de la Chevalerie. Oboje doświadczyli burzliwych czasów Rewolucji Francuskiej. Oboje zdali sobie sprawę, że tylko bezwarunkowa miłość Boga czyni ludzi naprawdę wolnymi. Poświęcili więc swoje życie kontemplacji, przeżywaniu i głoszeniu tej zbawczej miłości, najpełniej wyrażonej w Najświętszym Sercu Jezusa oraz tak ściśle z Nim zjednoczonym Sercu Maryi.

Bracia i Siostry, złączeni tym samym charyzmatem i tą samą misją, stanowią jedno i to samo Zgromadzenie o charakterze apostolskim, zatwierdzone jako takie przez Papieża Piusa VII w 1817 r. Fundamentem Instytutu jest poświęcenie się Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Wśród najważniejszych elementów charakteryzujących Zgromadzenie znajdują się także: duch wynagrodzenia (m.in. poprzez adorację Najświętszego Sakramentu), duch misyjny wypływający z „dynamizmu zbawczej miłości Boga” oraz duch rodzinny, będący znamieniem naszych relacji w międzynarodowej wspólnocie.

Od 1946 roku Zgromadzenie jest obecne również w Polsce. Ojcowie Najświętszych Serc pracują na parafiach, w szkołach, zajmują się duszpasterstwem młodzieży, głoszą rekolekcje i misje parafialne. Prowadzą także działalność ewangelizacyjną poza granicami kraju: w Demokratycznej Republice Konga, Mozambiku, Indiach oraz kilku krajach europejskich (Niemcy, Austria, Norwegia, Ukraina). Kapłanów w posłudze duszpasterskiej i ewangelizacyjnej wspierają bracia zakonni.

Poza O. Mateo Cravley-Boevey do najbardziej znanych postaci Zgromadzenia należą: bł. Damian de Veuster (1840-1889), Flamandczyk – Apostoł Trędowatych na hawajskiej wyspie Molokai oraz

bł. Eustachio van Lieshout (1890-1943) – holenderski misjonarz z Brazylii, który, dzięki otrzymanemu od Boga charyzmatowi uzdrawiania, zasłynął jako „cudotwórca z Poa”.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia, Intronizacji Najświętszego Serca oraz możliwości wstąpienia do Wspólnoty można uzyskać pod adresem:

Dom Prowincjalny Zgromadzenia Najśw. Serc Kiełpin, ul. Rolnicza 219; skr. 13 05-092 Łomianki tel. (0 22) 497 65 43 e-mail: sscc@onet.pl

lub: Klasztor „Dobrego Ojca Piotra Coudrin“ ul. Snopkowa 5 52-225 Wrocław tel. (0 71) 36 44 906 Odsyłamy również do naszej strony internetowej: www.sscc.pl