FANDOM


Po raz trzeci Zbawiciel objawił się Małgorzacie Marii prawdopodobnie 2 lipca 1674 r. „Tego dnia - pisze święta Małgorzata - gdy na ołtarzu był wystawiony Najświętszy Sakrament, ukazał mi się Boski Zbawca, jaśniejący chwałą i stygmatami swych pięciu ran, błyszczącymi jak słońce. Z Jego świętej postaci biły na wszystkie strony płomienie, a zwłaszcza z Jego piersi podobnej do gorejącego ogniska. Ukazał mi swe miłujące, godne największego uwielbienia Serce, które właśnie było źródłem tych płomieni. Jezus pozwolił mi wniknąć w te cudowne głębie Jego miłości i zrozumieć, do jakich krańców posunął swoją miłość do ludzi, a w zamian za to otrzymuje niewdzięczność i pogardę. Następnie powiedział: I to właśnie o wiele bardziej mnie boli, aniżeli wszystko, co przeszedłem w czasie swej męki. Tak dalece, że jeśliby mnie w zamian choć trochę ukochano, to za nic bym sobie uważał wszystko, co wycierpiałem dla ludzi i pragnąłbym, o ile by to było możliwe, uczynić dla nich jeszcze więcej. Lecz oni na wszystkie moje wysiłki czynienia im dobrze odpowiadają oziębłością i wzgardą.”

Za tę niewdzięczność i oziębłość żądał Jezus zadośćuczynienia przez częstą Komunię św. wynagradzającą, a zwłaszcza poprzez przyjmowanie Go w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz przez Godzinę świętą odprawianą w nocy z czwartku na piątek. Należało ją odprawić w zjednoczeniu z Chrystusem cierpiącym na Górze Oliwnej. Jezus powiedział jeszcze św. Małgorzacie Marii, że czuje się bardzo opuszczony w Najświętszym Sakramencie. Pragnę... płonę z pragnienia, by mnie miłowano; świat mnie nie chce, odtrąca moją Eucharystię. Chciej mnie zrozumieć w Eucharystii, zbliż się do Tabernakulum, zbliżaj się często z ufnością, bez lęku, bez niepewności. Choćbyś nie umiała wyrazić swoich uczuć, nie obawiaj się, ja wiem wszystko. Dosyć będzie, jeśli mi powiesz: Twoją jestem Panie.

W tym trzecim objawieniu możemy już zauważyć, że nabożeństwo do Najświętszego Serca zarysowuje się jako kult miłości wynagradzającej za miłość wzgardzoną i współczującej z miłością cierpiącą, a zarazem jako pewien rodzaj miłosnego zjednoczenia z Jezusem - Ofiarą dla uproszenia ludziom miłosierdzia i przebaczenia. Chrystus skierowuje tutaj swoją prośbę jedynie do Małgorzaty Marii. Niemniej jednak takie praktyki, jak częsta Komunia św., a zwłaszcza Komunia św. pierwszopiątkowa, mająca charakter Komunii wynagradzającej oraz czuwanie nocne czyli „Godzina święta” już od samego początku nie występują jako zacieśnione do pewnej tylko osoby, lecz jako istotnie odpowiadające duchowi nabożeństwa do Serca Jezusowego. Wiedział o tym doskonale Założyciel Intronizacji, toteż zawsze gorliwie zachęcał rodziny „intronizujące”, aby z całą pobożnością angażowały się w praktyki związane z kultem Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Dzięki temu te praktyki staną się skutecznym środkiem na drodze ich całkowitego uświęcenia.