FANDOM


O życiu i posłannictwie s. Małgorzaty dowiadujemy się przede wszystkim z autobiografii, którą napisała na polecenie swojego spowiednika o. Rolin SI. Posiadamy również 142 listy Świętej, zachowane w całości lub we fragmentach oraz zapiski duchowe, które sporządziła na żądanie przełożonej, matki de Saumaise. Pamiętniki sióstr współczesnych Małgorzacie uzupełniają te relacje. Z wymienionych pism, których sporą część można zobaczyć w klasztornym archiwum w Paray-le-Monial wynika, że Małgorzata po wstąpieniu do zakonu otrzymała od Boga szereg objawień, spośród których największymi były objawienia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwsze wizje służyły tylko jej samej do głębszego postępu na drodze doskonałości. Następne, tzw. „wielkie objawienia” miały charakter społeczny i odnosiły się do całego Kościoła. Było ich cztery (wg niektórych historyków trzy, ponieważ łączą drugie z pierwszym). Określają one naturę, cel i praktyki kultu Najświętszego Serca Jezusowego. One też dały podstawę tej formie kultu Serca Bożego, którą określamy mianem intronizacji. Wprawdzie te „wielkie objawienia” nie wzywały jeszcze wprost do poświęcenia się Najświętszemu Sercu (co jest istotnym elementem intronizacji), niemniej jednak stanowiły podstawę takiej formy kultu, ponieważ były wezwaniem do większego umiłowania Chrystusa. Miłość ta miała się realizować poprzez osobiste przylgnięcie do Niego. Stanowi to istotę całego nabożeństwa i kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przyjrzyjmy się bliżej treści tych objawień, starając się zwrócić baczniejszą uwagę na te fragmenty, które w kontekście intronizacji miały pewne (mniej lub bardziej istotne) znaczenie.

Pierwsze objawienie

drugie objawienie

trzecie objawienie

czwarte objawienie

inne wizje

cytaty z pism św Małgorzaty Marii