FANDOM


2. PODSTAWY BIBLIJNO-TEOLOGICZNE DZIEŁA INTRONIZACJI Rozmaite formy pobożności są tylko rozkwitem niezmiennych prawd dogmatu katolickiego i praktycznym zastosowaniem dogmatu do codziennego życia religijnego. Rzeczą bardzo ważną jest umiejętność odróżniania w nich treści dogmatycznej, która służy za podstawę, od formy zewnętrznej, która usiłuje wyrazić prawdę zasadniczą. Od strony merytorycznej te nabożeństwa nie dopuszczają żadnych nowości, mogą tylko bardziej uwydatnić w umysłach wiernych pewną prawdę, którą bieg zdarzeń i Opatrzność pozostawiały dotychczas w cieniu. Zmieniać się może tylko forma zewnętrzna i zmienia się rzeczywiście, przystosowując się do potrzeb czasów, dla jakich Bóg je przeznacza. Tak się rzecz ma szczególnie z nabożeństwem do Serca Jezusowego, które jest „jakby najwyższym wysiłkiem Jego miłości, jaką obdarzył ludzi w tych ostatnich wiekach, wysiłkiem miłosnego Odkupienia, aby ich wyrwać spod władzy szatana..., a obdarzyć słodką wolnością pod panowaniem Swej miłości.”5 Tak się rzecz ma także z intronizacją Serca Jezusowego, która nie jest niczym innym, jak tylko jedną z form nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa. Nie jest ona jakimś nowym nabożeństwem, ale „czystym, prostym i szczerym nabożeństwem do Najświętszego Serca, jak je nam przekazały objawienia św. Małgorzaty Marii i jak je Kościół zatwierdził swoją najwyższą powagą.”6 Jest ona wprowadzeniem do ognisk domowych, do życia rodzinnego nabożeństwa już praktykowanego w Kościele i to w taki sposób, żeby zajęło w nim miejsce należne, żeby nie było nabożeństwem