FANDOM


Pierwsze objawienie miało miejsce 27 grudnia 1673 r. w uroczystość św. Jana Ewangelisty.

Małgorzata Maria tak opisuje to wydarzenie:

„Pewnego razu znajdowałam się przed Najświętszym Sakramentem mając więcej wolnego czasu, bo zajęcia, które mi normalnie dawano, całkowicie mi go zajmowały. Tak dalece przeniknęła mnie Boska obecność, że zapomniałam o sobie i o miejscu, w którym się znajdowałam. Wtedy Pan sprawił, że przez pewien czas spoczywałam na Jego Boskiej piersi. Odkrył przede mną cały ogrom miłości i niezbadane tajniki swego Serca, które aż dotąd ukrywał.

Następnie otworzył swą Boską pierś i rzekł:

Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących płomieni zamkniętych w swoim łonie. Oto pragnę rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko, czegokolwiek będzie im potrzeba, dla ratowania dusz z przepaści zguby. Ja zaś wybrałem ciebie, która sama z siebie jesteś otchłanią nędzy i nieudolności, aby przez ciebie spełnić moje wielkie plany, ponieważ chcę, aby to było zupełnie moje dzieło.”

Już w tym pierwszym objawieniu widzimy gorące pragnienie Chrystusa, aby rozgrzać oziębły świat płomieniami Jego Boskiego Serca. A właśnie

„Intronizacja usiłuje wprowadzić do ognisk rodzinnych czyste, proste i szczere nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa.”