FANDOM


Niewielkie miasteczko burgundzkie Paray-leMonial leży w pobliżu słynnego opactwa benedyktyńskiego Cluny. Przybywających do tego miasta pielgrzymów i turystów witają z daleka trzy stożkowate wieże kościoła romańskiego z XII w. oraz zabytkowy zamek, przypominający wyglądem średniowieczną twierdzę. Są to pomniki dawnej świetności mnichów kluniackich, którzy po osiedleniu się w Paray i rozbudowaniu osady nadali jej później przydomek „le Monial”. Nie kościół jednak, szczycący się od 1875 r. mianem bazyliki Serca Jezusowego, ani zamek, noszący na sobie do dziś ślady książęcej hojności opatów stanowią główny cel wycieczek, ale pojezuicki klasztor, zamieszkany od 1629 r. przez siostry wizytki. W murach tej budowli żyła w drugiej połowie XVII w. skromna, nikomu nieznana zakonnica - Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690).