FANDOM


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Piotra (Marii Józefa) Coudrin SSCC Założyciela Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Boże, nasz Ojcze, Ty wezwałeś swego sługę, Piotra Coudrin, do założenia nowego Zgromadzenia zakonnego w Kościele, aby głosiło ono wszędzie nieskończone bogactwa Twej miłości objawione w Sercu Jezusa, Twego Syna, a także w Sercu Maryi, Jego Matki. Prosimy Cię, spraw, aby Kościół poprzez beatyfikację Twego Sługi, mógł go przed stawić jako autentycznego świadka Twojej Ewangelii. Niech jego nadzwyczajna gorliwość oraz ufna modlitwa pobudzają nas do kroczenia za Jezusem w dzisiejszym świecie. (Przez jego wstawiennictwo proszę Cię, Boże, abyś udzielił mi łaski…). Spraw także, byśmy pałali tą samą gorliwością rozważania i oglądania Twej miłości, obecnej i działającej pośród nas i w nas oraz głosili ją zawsze i wszędzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego O. Piotra Coudrin SSCC prosimy informować:

Dom Prowincjalny Zgromadzenia Najśw. Serc Kiełpin, ul. Rolnicza 219; skr. 13 05-092 Łomianki tel. (0 22) 497 65 43 e-mail: sscc@onet.pl