FANDOM


Królewskość uznana i przywrócona Tej powszechnej pogardzie wobec najwyższych praw Najświętszego Serca trzeba koniecznie i niezwłocznie przeciwstawić dla dobra jednostek, rodzin i społeczeństw praktyczne uznanie tych praw. Ponieważ ta wzgarda ma charakter publiczny i społeczny, dlatego nasza naprawa powinna posiadać ten sam charakter. I skoro społeczeństwa upadają tak nisko dlatego, że stygnie miłość, powinniśmy przywrócić panowanie Boskiej miłości Najświętszego Serca najpierw w sobie, a później wokół siebie. Dlatego też Intronizacja wydaje się być najlepszym środkiem do osiągnięcia tego podwójnego celu. W rzeczy samej nie zadowala się ona chwilowym ogłoszeniem królestwa Najświętszego Serca, ale wymaga dogłębnego przeżycia, tak, aby przez nią Jezus Chrystus przeniknął do głębi całe życie rodzinne. Z drugiej strony rodzina jest ośrodkiem społeczeństwa, jakby kamieniem węgielnym, który łączy jednostkę ze społeczeństwem i zapewnia trwałość budowy społecznej. Co więcej, jest ona - jak się wyraził papież Benedykt XV - samym źródłem rodzaju ludzkiego, zawiera w sobie jakby w zawiązku całe społeczeństwo. Jest więc zarodkiem społeczeństwa. Jak ciało ludzkie składa się z komórek, których czynności zmierzają do jednego celu, a mianowicie do stworzenia poszczególnych części ciała, podobnie społeczeństwo składa się z rodzin, jako jednostek organicznych, z których każda posiada własne działanie, lecz zwraca je w kierunku dobra wspólnego całego narodu. A skoro tak jest w istocie, to intronizacja uświęcając rodzinę, uzdrawia zarazem i jednostkę, i społeczeństwo. Jest więc najbardziej odpowiednim środkiem do odnowienia wszystkiego w Najświętszym Sercu Jezusa.