FANDOM


Królewskość upragniona i wymagana przez Najświętsze Serce Jezusa

Dzieło Intronizacji Serca Jezusowego jest wreszcie doskonałym wypełnieniem wszystkich żądań i pragnień Najświętszego Serca: 1. Chce rozgrzać oziębły świat płomieniami Serca Jezusowego poprzez wprowadzenie do ognisk rodzinnych czystego i szczerego nabożeństwa do tegoż Najświętszego Serca. 2. Doprowadza do uznania społecznego panowania Najświętszego Serca. 3. Poprzez intronizacje rodzinne prowadzi do uznania przez rządzących państwami Serca Jezusa Króla za jedynego Pana i Mistrza. 4. Doprowadza do tego, że obraz Najświętszego Serca jest wystawiony i doznaje należnej czci. 5. Doprowadza do poświęcenia poszczególnych osób, rodzin i narodów Najświętszemu Sercu. 6. Czyni z uroczystości Najświętszego Serca święto wynagrodzenia eucharystycznego. 7. Pogłębia cześć dla Najświętszego Sakramentu Ołtarza. 8. Jest skutecznym sposobem apostolstwa dla rozszerzenia społecznego panowania Serca Jezusowego. Słusznie więc mógł powiedzieć Założyciel Intronizacji, że celem tego apostolstwa jest stopniowe i całkowite urzeczywistnienie całego objawienia św. Małgorzaty Marii i życzeń, których stała się powiernicą.