FANDOM


Królewskość nieuznana

Od chwili upadku człowieka rozlega się nieustannie na ziemi: „Non serviam - Nie będę służył” (Jer 2,20). Królewskość Tego, który jest samą Miłością, jest bardzo znieważana: świat nie poznał Chrystusa i swoi Go nie przyjęli (J 1,10-11).

Żyjemy w atmosferze przesyconej źle pojętą wolnością, którą ludzie współcześni oddychają z rozkoszą i która czyni ich opornymi na wszelki autorytet, a szczególnie religijny. Obok tych, którzy nie znają miłosnego panowania Chrystusa, jest wielu takich, którzy poznawszy je, szukają mimo tego wiary, nadziei i miłości poza Tym, który jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6). Są tacy, którzy Go znają, ale nie kochają. Są tacy, którzy czczą Go tylko wargami (Mt 15,8), którzy chcieliby służyć zarazem i Bogu, i szatanowi (Łk 16,13). A wśród tych, którzy są Mu wierni, ile jest jeszcze błędów, ile nawrotów do zmysłowości nie dość opanowanej i wciąż się odradzającej (Rz 7,23; Jk 4,1). Duch nieposłuszeństwa i swawoli, zaprzeczenie wszelkiemu autorytetowi, musiały też siłą rzeczy przeniknąć do rodziny i spowodować tam straszliwe spustoszenia. Niechęć do pracy, niesumienność, brak poszanowania własności prywatnej i społecznej, a przede wszystkim zanik poczucia moralnego wzrosły do takiego stopnia, do jakiego być może nigdy w historii nie sięgały. Zanika poczucie „wielkiego sakramentu” małżeństwa, związek ślubny uważa się za najlepszą sposobność zaspokojenia własnych pożądliwości, łamanie praw natury we wspólnym pożyciu staje się rzekomą koniecznością, rozluźnienie spoistości węzła małżeńskiego poprzez rozwody i odstępstwo od wiary wzrosło do zatrważających rozmiarów. Toteż nic dziwnego, że wygasła w ognisku rodzinnym prawdziwa miłość i poszanowanie godności rodzicielskiej, skoro pojawiła się podejrzliwość i wzajemna nieufność.

Wśród tej moralnej ruiny wrogowie Kościoła dokładają wszelkich starań, aby jeszcze bardziej osłabić, a nawet podważyć podstawowy fundament społeczeństwa, jakim jest rodzina. Robią więc wszystko, aby rozluźnić węzeł małżeński, podsuwają niedozwolone środki, mające wpłynąć na ograniczenie potomstwa, propagują związki homoseksualne, czynią wysiłki, aby wyrwać dzieci ze środowiska rodzinnego, próbują zachęcać kobiety do brania czynnego udziału w życiu społecznym, chcąc przez to osłabić jej wpływ na rodzinę. Na naszych oczach powtarza się scena, która kiedyś wydarzyła się w pałacu Piłata. Przed trybunałem rzymskiego namiestnika stał Chrystus oskarżony przez wzburzone tłumy żydowskie o to, że chciał zostać królem. Tak było w rzeczywistości, ale Chrystus miał na myśli zupełnie inne Królestwo, Królestwo nie z tego świata (por. J 18,36). On chciał być królem ludzkich serc, pragnął podbić dusze dla królestwa sprawiedliwości i łaski. Tymczasem Żydzi nie chcieli, aby Chrystus nad nimi panował. Domagali się Jego śmierci (por. Łk 19,14). Podobne głosy podnoszą się, niestety, i dzisiaj. Zwolennicy nowego porządku chcą wyeliminować Chrystusa z życia publicznego. Nie chcą też, by panował w rodzinie i szkole. Król miłości został zdetronizowany w bardzo wielu rodzinach, a jego miejsce zajął władca ciemności. Nigdy też bezbożność nie występowała oficjalnie w sposób tak jawny, jak dzisiaj. Jest to wręcz publiczna apostazja narodów, które odrzucają Chrystusa według słów psalmisty: „Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i Jego Pomazańcowi: Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!” (Ps 2,2-3); odrzućmy to jarzmo, które przecież jest słodkie i lekkie, ponieważ jest jarzmem Tego, który jest cichy i pokornego Serca (por. Mt 11,29-30).