FANDOM


Wkrótce po tym pierwszym widzeniu Małgorzata otrzymała drugie objawienie, które opisuje w następujący sposób:

„Ukazało mi się to Boże Serce zupełnie wyodrębnione od ciała, jakby na jakimś tronie z płomieni i jaśniało mocniej niż słońce, a było przeźroczyste jak kryształ. Z boku widniała święta, krwawa rana. Otoczone cierniową koroną, jaśniało zatkniętym na szczycie krzyżem. Zbawiciel pozwolił mi pojąć, że jedynie gorące pragnienie bycia miłowanym przez ludzi i ratowania dusz od dróg zatracenia, na które je szatan sprowadza, skłania Go do objawienia im swego Serca wraz ze wszystkimi skarbami Jego Bożej miłości, łask i miłosierdzia, uświęcenia i zbawienia.”

Potem Chrystus dodał jeszcze, że pragnie, aby Jego Serce czcili ludzie pod postacią fizyczną, chociażby obrazu Najświętszego Serca, dając im jednocześnie obietnice rozmaitych łask i błogosławieństw oraz zaznaczył, że nabożeństwo do Jego Boskiego Serca

„jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości, jaką obdarzył ludzi w tych ostatnich czasach.”

W tym widzeniu już nie tylko widzimy objawione Boże Serce, ale wręcz wyraźnie zarysowuje się pragnienie osobnego, wyodrębnionego kultu; mamy także zaznaczone wspaniałe obietnice dla jednej z jego form, mianowicie czci obrazu Serca Bożego, a wiemy, że ten obraz szczególnej czci doznaje właśnie poprzez intronizację, czyli umieszczenie go na najbardziej godnym miejscu w domu.