FANDOM


Klemens XIII Dekret Kongregacji Obrzędów „Instantibus” o ustanowieniu liturgicznego święta ku czci Serca Jezusowego (6 II 1765)

Leon XIII Encyklika o poświęceniu się ludzi Najświętszemu Sercu Jezusowemu Annum sacrum (1899)

Pius XI Encyklika o wspólnym zadośćuczynieniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu Miserentissimus Redemptor (1928)

Encyklika Caritate Christi compulsi o powszechnym obowiązku wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa (1932)

Pius XII Encyklika o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego Haurietis aquas (1956)

Paweł VI List apostolski Investigabiles divitias Christi

List apostolski Diserti interpretes o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego (1965)

Jan Paweł II Rozważania o Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa (Anioł Pański 1985) Rozważania o Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa (Anioł Pański 1986) Rozważania o Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa (Anioł Pański 1989)

Przemówienia Jana Pawła II wygłoszone w Paray-le-Monial we Francji (1986)

List o Najświętszym Sercu z okazji 300letniej rocznicy śmierci św. Małgorzaty Marii Alacoque (1990)

Przemówienia wygłoszone z okazji kanonizacji bł. Klaudiusza La Colombière (1992)

List do ordynariusza Lyonu z okazji poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (1999)

Orędzie na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (1999)

Przemówienia do członków Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Benedykt XVI Encyklika o miłości chrześcijańskiej Deus caritas est (2005)

List z okazji 50-lecia encykliki Haurietis aquas Piusa XII (2006)

dokumenty Episkopatu Polskiego

Memoriał Episkopatu Polskiego do Papieża Klemensa XIII o czci Najświętszego Serca Jezusowego