FANDOM


Ostatnie, największe z tej serii objawień, zwane zresztą „wielkim objawieniem”, miało miejsce w okresie Bożego Narodzenia 1675 r. Małgorzata klęcząc przed Najświętszym Sakramentem zobaczyła Chrystusa, który, ukazując jej swoje Serce, wypowiedział te znane słowa:

Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wykończenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności przez ich nieuszanowania i świętokradztwa, przez ich oziębłość i pogardę, z jaką odnoszą się do Mnie w tym Sakramencie miłości. Ale o wiele większą boleść sprawia mi to, że nawet serca mi poświęcone tak postępują. Dlatego żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu mojego Serca przez to, że w tym dniu wierni będą przystępować do Komunii św., że będą składać uroczyste wynagrodzenia przez publiczne wyznawanie win, ażeby naprawić zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach. Obiecuję ci również, że moje Serce rozszerzy się, aby otoczyć ogromem swej Boskiej miłości tych, którzy będą Mu oddawać cześć i którzy będą się starać, aby ona była Mu oddawana.

Wyjątkowe znaczenie tego objawienia polegało na tym, że Zbawiciel domagał się w nim kultu publicznego, ustanowienia osobnego święta ku czci swojego Serca, a Intronizacja zmierza do tego, i rzeczywiście to osiąga, że „rodziny, wypełniając tę wielką myśl święta Serca Jezusowego, czynią z niego święto domowe, gdzie Boskie Serce znajduje prawdziwie królewskie uznanie i służbę, głęboką, przyjacielską miłość i pociechę.”