FANDOM


Oprócz tych pragnień i żądań Zbawiciel dał również pewne obietnice, aby w ten sposób zachęcić ludzi do spełnienia Jego żądań. Ich treść jest powszechnie znana, ponieważ często są drukowane w różnych książeczkach i na obrazkach. Omawiając objawienia w Paray-le-Monial pod kątem intronizacji nie sposób o nich nie wspomnieć, tym bardziej, że one wszystkie są jakby „pierwszym szkicem” dzieła intronizacji. Liczba tych obietnic jest różna, a pochodzi to stąd, że niektóre zdania wypowiedziane przez Chrystusa podzielono na dwa krótsze dla łatwiejszego zapamiętania. My podajemy je w takim brzmieniu, jak je przekazała święta wizjonerka:. „Mój Boski Zbawiciel - pisze Małgorzata - pozwolił mi poznać, że ci, którzy pracują nad zbawieniem dusz posiądą umiejętność poruszania serc najbardziej zatwardziałych i będą pracować z cudownym powodzeniem, o ile sami zrozumieją czułe nabożeństwo do Boskiego Serca.”

  • 8. Doskonałym potwierdzeniem prawdziwości tej obietnicy jest chociażby działałność fundatora i apostoła Intronizacji – O. Mateo .
  • . „Mój Boski Zbawiciel obiecał mi, że połączy rodziny rozdzielone i otoczy opieką te, które będą w takiej potrzebie. Rozleje obficie swą miłość na wszystkie zgromadzenia zakonne, gdzie Serce Boże będzie doznawało czci, a osoby zakonne poddadzą się pod Jego szczególną opiekę. Utrzyma w zjednoczeniu wszystkie serca, aby tworzyły z Nim jedno serce, odwróci od nich płomienie Bożej sprawiedliwości i doprowadzi je do łaski, jeśliby ją straciły.”
  • . „Pan zapewnił mnie, że ma szczególne pragnienie, aby Mu oddawano cześć pod postacią cielesnego serca i chce, żeby Jego obraz był wystawiony publicznie, aby wzruszyć nieczułe serca ludzkie. Obiecał mi, że obdarzy wszystkimi skarbami swojego Serca, jakimi jest przepełnione, tych wszystkich, którzy będą czcić Jego Boskie Serce. Wszędzie tam, gdzie obraz Jego Serca będzie wystawiony ku czci publicznej, rozleje wszelkiego rodzaju błogosławieństwa.”

4. „Boski mój Zbawiciel odkrył przede mną skarby i łaski dla osób, które Mu się oddadzą i poświęcą, a jednocześnie pragną zachować dla Niego całą

  • 0 *1

cześć, miłość i chwałę w takim stopniu, na ile będzie ich stać.” 5. „Pan zapewnił mnie, że Jego pragnienie, aby wszystkie stworzenia znały Go i czciły jest tak wielkie, że obiecał mi, iż ci wszyscy, którzy są Mu oddani, nigdy nie zginą. Będzie dla nich ucieczką za życia, a zwłaszcza w godzinie śmierci.”

  • . „Pewnego piątku podczas Komunii św. powiedział Pan swojej niegodnej niewolnicy: Obiecuję w nadmiarze miłosierdzia mojego Serca, że tym wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć kolejnych miesięcy w pierwsze piątki użyczę łaski pokuty, tak, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez sakramentów świętych, a moje Serce będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.”2*

Powyższe obietnice Chrystusa dane czcicielom Jego Boskiego Serca rzeczywiście zawierają wszystkie istotne elementy intronizacji. Słusznie więc mógł powiedzieć O. Mateo, że: „Intronizacja jest doskonałym urzeczywistnieniem wszystkich żądań Najświętszego Serca, wyrażonych w Parayle-Monial oraz wszystkich obietnic, towarzyszących tym żądaniom.”