FANDOM


słowa Ojca Św. Benedykta XVI, wypowiedziane w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa 2006 roku: „Było tradycją – i w niektórych krajach wciąż nią pozostaje – poświęcenie rodzin Najświętszemu Sercu, którego obraz zachowywano później w domach. Korzenie tej pobożności zatopione są w misterium Wcielenia; to właśnie poprzez Serce Jezusa we wzniosły sposób objawiła się miłość Boga względem ludzkości. Dlatego też autentyczny kult Najświętszego Serca zachowuje całą swą ważność i przyciąga szczególnie dusze, które tam znajdują niewyczerpane źródło, z którego wypływa woda Życia, zdolna nawodnić pustkowia duszy i pozwalająca rozkwitnąć na nowo nadziei”.